Till sidans huvudinnehåll
En grupp unga tjejer demonstrerar för aborträtt i Mexiko

Abortinitiativet

Latinamerika är den kontinent i världen med mest restriktiv lagstiftning när det gäller aborter, fem länder i regionen har totalförbud mot abort. IPPF i Western Hemisphere driver projektet Abortinitiativet för att förbättra tillgången och ändra lagarna.

Av de drygt fyra miljoner aborter som ändå genomförs i regionen per år, är 90 procent osäkra. Över en miljon kvinnor hamnar på sjukhus varje år på grund av osäkra aborter. De som drabbas hårdast är de fattiga kvinnorna.

Latinamerika är en relativt rik, om än ojämlik kontinent, och bristen på säkra aborter handlar främst om politisk vilja. Därför stödjer RFSU IPPF i Western Hemisphere genom ett påverkansprojekt för att förbättra tillgången till säkra aborter och ändra lagstiftningen.

Abortinitiativet i sju länder

Projektperioden pågår under tre år i sju länder och dessa organisationer ingår: