Abortinitiativet

Latinamerika är den kontinent i världen med mest restriktiv lagstiftning när det gäller aborter, fem länder i regionen har totalförbud mot abort.

Av de drygt fyra miljoner aborter som ändå genomförs i regionen per år, är 90 procent osäkra. Över en miljon kvinnor hamnar på sjukhus varje år på grund av osäkra aborter. De som drabbas hårdast är de fattiga kvinnorna.

Bristen på säkra aborter - främst politisk vilja

Latinamerika är en relativt rik, om än ojämlik kontinent, och bristen på säkra aborter handlar främst om politisk vilja. Därför stödjer RFSU IPPF i Western Hemisphere genom ett påverkansprojekt för att förbättra tillgången till säkra aborter och ändra lagstiftningen.

RFSU stödjer projektet, kallat Abortinitiativet, i sex länder:

Argentina, Bolivia, Colombia, Dominikanska republiken, Mexiko, Peru och Uruguay. Den här projektperioden pågår under tre år och tolv organisationer ingår:

Uruguay - Iniciativas Sanitarias.
Argentina - FUSA ,  Católicas por el derecho a decidir
Bolivia - CIES  och CDD
Peru - CDD/Peru  och  INPPARES
Colombia - PROFAMILIA och CDD
Dominikanska Republiken- PROFAMILIA och NAM
Mexico - MEXFAM och CDD

Klicka här för att läsa mer om abortlagar runt om i världen -worldabortionlaws.com