Till sidans huvudinnehåll

Engagera dig

Våra medlemmar är själen i RFSU Göteborg!

Genom RFSU har ni som medlemmar en plattform att verka för ett fördomsfritt samhälle och där alla kan känna sig trygga i sin sexualitet och könsidentitet.  

Som medlem finns det flera olika typer av engagemang!

Du kan engagera dig genom att; vara med i styrelsen, representera RFSU på olika events, starta aktivitetsgrupper för en sexualpolitiska fråga eller för att engagera andra medlemmar i t.ex. en bokcirkel, gå utbildningar för att bli samtalsledare för ett (eller flera) projekt för att sprida kunskap och skapa öppen dialog om sex, relationer och kroppen.

Samtalsleda i skolor och andra verksahmheter

Det finns olika utbildningar som medlemmar kan gå där en bland annat kan lära sig hur man för samtal kring sex, relationer och kroppen. Se utbildningskartan nedan som visar de olika typerna av samtalsledare du kan utbilda dig till. 

Vill du också sprida kunskap om relationer, kroppen och sex för unga? 

Vi tycker det är viktigt med bland annat njutning, säkrare sex, ömsesidighet och normkritik. Som skolinformatör blir du den hjälpanden handen genom dessa samtal för unga på högstadie- och gymnasieskolor. 

För information och intresseanmälan

Nu kan du bestämma vad RFSU Göteborg ska arbeta med!

Är du intresserad av hälsa, jämlikhet, sexualitet och mänskliga rättigheter?  RFSU Göteborg arbetar med att personer som flyttat till Sverige ska ha bättre sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Tillsammans med personer som flyttat till Sverige, skapar ni en grupp där ni väljer fokus och inriktning på diskussionerna. 

Nyfiken på att veta mer? 

Har du en sexualpolitisk fråga som är viktig för dig?

Vill du komma igång och engagera dig i ditt valda ämne? Då kan starta en aktivitetsgrupp vara något för dig!

Starta en aktivitetsgrupp

Grundutbildning för våra medlemmar

Grundutbildningen riktar sig till dig som är medlem i RFSU Göteborg och är särskilt värdefull för dig som är ny medlem och/eller funderar på att bli aktivmedlem.

Mer information