Till sidans huvudinnehåll

Om RFSU Göteborg

Föreningen RFSU Göteborg är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Föreningen har sitt säte i Göteborg och är partipolitiskt och religiöst obunden.

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och relationers centrala roll för individ och samhälle. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sex och relationer.

Det gör RFSU Göteborg

Vi pratar med unga om sex, till exempel genom att våra skolinformatörer besöker skolor. Våra medlemmar deltar i olika event, till exempel festivaler och liknande, för att prata sex, dela ut kondomer och uppmärksamma sexualpolitiska frågor. Vi ordnar föreläsningar, driver kampanjer och för diskussioner om sex, sexualitet och sexualpolitik. Vi håller utbildningar och producerar metodmaterial för att öka kunskap kring sex och säkrare sex.

Så här är vi organiserade 

Årsmötet - föreningens högsta beslutande organ

Mer om årmötet här

Styrelsen - Ansvarar över verksamheten under året

Men vad innebär det att sitta med i RFSU Göteborgs styrelse igentligen?Mer om styrelsen här

 

Vill du vara med?

När du blir medlem i RFSU är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv. Du kan också bli aktiv i vår verksamhet genom att gå någon av våra utbildningar, bli skolinformatör, starta en sexualpolitisk aktivitetsgrupp, eller jobba som volontär vid något av våra evenemang.

Om att få besök från RFSU på lättare svenska (pdf)

Vår verksamhet

Om föreningen