Till sidans huvudinnehåll

Sex för alla

Information och bokning av våra pass för LSS-verksamheter i Malmö.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

I utbildningspaketet ingår både personalutbildning samt utbildning till målgruppen personer som själva lever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

Personalpass

Till yrkesverksamma erbjuder vi 2 tillfällen á 4 timmar som innefattar utbildning och handledning i att arbeta med SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Vi kan anpassa utbildningen för att passa er verksamhet – både upplägg, innehåll och omfattning.

Det viktigaste är att frågorna upplevs som relevanta utifrån era behov och förutsättningar. Ni får gärna komma med input angående vad ni vill att utbildningen ska fokusera på och om ni har några särskilda frågeområden som ni vill att vi tar upp.

Sammanfattningsvis brukar följande områden ingå i utbildningen:

 • Kunskap om sexualitet och sexuell hälsa kopplat till arbete inom LSS
 • Forskning och teoretiska modeller
 • Målgruppsspecifika faktorer, baserat på forskning och erfarenhet
 • Modeller för professionellt arbete med sexualitetsfrågor
 • Vad händer i det vardagliga arbetet?
 • Normkritiskt arbete inom LSS
 • Policyarbete för arbetsplats och arbetsgrupp
 • Plan för arbete med sexuell hälsa
 • Hur går verksamheten vidare?

Utbildningen inkluderar både föreläsningar och interaktiva reflektionsövningar i workshopsform och arbetsgrupperna får materialtips med relevant litteratur och anpassade metoder.

Målgruppspass

För personer som själva har LSS-beslut är utbildningen förlagd på två tillfällen, varje tillfälle är ungefär 2 timmar. Dessa utbildningar leds av minst två informatörer varav minst en själv har erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning.

Utbildningen hålls utifrån RFSU Malmös material Sex för alla. Syftet med Sex för alla-pass är att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar möjlighet att prata och lära sig om sex, känslor och relationer.

På passen berättar informatörerna om:

 • Säkrare sex
 • Kondomanvändning
 • Kommunikation kring sex, samtycke, jämställdhet, normer och relationer.

Informatörerna utgår från berättelser, bilder och filmer och ställer frågor i en praktisk workshop. Metoderna är anpassade för målgruppen.

Praktisk information

Vi ser gärna att utbildningen är obligatorisk för all personal på arbetsplatsen, förslagsvis kan den bokas i samband med APT eller liknande. Utbildningar för personer som själva har LSS-beslut är däremot helt frivilliga. Vanligtvis kommer vi till er, men vi kan ordna utbildning i Malmö om det behövs.

Totalt kostar utbildningspaketet för personalutbildning och målgruppspass för personer med LSS-beslut 2000 kr + resekostnader med kollektivtrafik. Ni står för lokal och fika.
Om ni väljer att komma till Malmö för utbildning tillkommer kostnad för lokal, om arbetsgruppen är större än 15 personer.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för att boka informatör till Sex för alla i Malmö

Del 1 – Personalpass

Våra personalutbildningar består av 2 tillfällen á 4 timmar. Totalt 8 timmar.

Del 2 - Målgruppspass (för personer med LSS-beslut)

Utbildningen består av två tillfällen, varje tillfälle är ungefär 2 timmar.

Om er

Vad bedriver ni för verksamhet?

Dina kontaktuppgifter

Är du kontaktperson? Kontaktperson är den som möter upp informatörerna.

Samtycke till lagring av personuppgifter