Till sidans huvudinnehåll

Spektrum: Sex

Spektrum: Sex är ett samarbete mellan RFSU Malmö och Autism- och Aspergerföreningen Skåne. Projektet är finansierat av Jämställdhetsmyndigheten.

Spektrum: Sex kommer pågå under 2020 och 2021. Syftet med Spektrum: Sex är att bidra till en god sexuell hälsa, jämställda och ömsesidiga relationer samt en tillvaro fri från våld för personer med Autismspektrumtillstånd. 

Inom ramen för projektet erbjuder vi processutbildningar till LSS och särskoleverksamheter som möter personer inom autismspektrum. Dessutom arrangeras samtalskvällar i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen Skåne. 

Samtalskvällar 2021

Under våren 2021 kommer samtliga samtalskvällar att ske via zoom. Alla teman är inte spikade ännu, men det går bra att anmäla sig  till samtliga redan nu!

  • 31/3 Svårigheter och strategier
  • 28/4 (inget bokat tema ännu)
  • 26/5 Quiz night!

Samtalskvällar 2020

Under 2020 hade vi lyxen att ändå kunna få till några fysiska träffar, och vi möttes i Autism- och Aspergerföreningen Skånes lokal i Malmö. Samtalskvällarna hade följande teman:

  • Mina rättigheter
  • HBTQ+
  • Relationer, dejting och sociala koder
  • Sex och kommunikation

Vill du själv leda samtalskvällar?
Spektrum: Sex har tagit fram ett stöd med checklistor och tips. Ladda gärna hem pdf:en nedan!


Vill du veta mer om projektet? Eller anmäla dig till en samtalskväll? 
Kontakta anna.lilja(a)rfsu.se