Till sidans huvudinnehåll

Spektrum: Sex

Spektrum: Sex var ett samarbetsprojekt mellan Autism- och Aspergerföreningen Skåne och RFSU Malmö. Projektets syfte var att personer med autismspektrumtillstånd ska få en bättre sexuell hälsa, jämställda relationer och slippa utsättas för sexuellt våld och våld i nära relationer.

Projektet pågick under 2020 och 2021 och finansierades av Jämställdhetsmyndigheten.

Under projektet genomfördes utbildningar till personal som möter personer med autismspektrumtillstånd samt samtalskvällar för personer som själva har autismspektrumtillstånd eller annan NPF. På samtalskvällarna diskuterades olika aspekter av sex och relationer.

Vill du arrangera liknande samtalskvällar går det bra att använda stödmaterialet du hittar längst ner på sidan.

Har du frågor om projektet? Kontakta anna.lilja@rfsu.se!