Till sidans huvudinnehåll

RFSU Uppsala integritetspolicy

Här kan du läsa om vår integritetspolicy och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

RFSU Uppsala, (Org.nr 802423-0545) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats som  och andra tjänster knutna därtill som är direkt knuten till vår verksamhet.

Ny lag, GDPR

Hanteringen av personuppgifter ska bygga på laglighet, korrekthet och öppenhet. Detta kan sägas vara de grundläggande principerna för all personuppgiftshantering. Hanteringen ska vid tidpunkten för insamlandet alltid ha särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, hanteringen får inte i ett senare skede frångå dessa.

RFSU Uppsala ska genom denna policy tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter, hur länge vi hanterar dina uppgifter och varför.

Vad är en personuppgift?

Definitionen av en personuppgift är information om en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till ett namn och ett identifikationsnummer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen. Detta är en bred definition och exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress, individuella lösenord, kontonummer, kreditkortsnummer, anställningsnummer, medlemsnummer, röstinspelning, fotografier mm.

Olika typer av behandlingar: Anmälningar till utbildningar, event och konferenser samt bokning av informatörspass m.m.

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumeration på något av våra nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, event eller konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter.

Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post och arbetsplats) som lämnas i samband med beställning av RFSU Uppsalas sexualupplysning till din arbetsplats sparas så länge vi har ett samarbete. RFSU Uppsala gallrar registret en gång per år.

RFSU har ett separat förtydligande av RFSU:s avtalsvillkor för hantering av medlemmars personuppgifter

För all övrig hantering som faller utanför dessa ovan nämnda ska RFSU Uppsala tydligt påvisa vilka personuppgifter vi hanterar, hur länge vi har hanteringen, vad ändamålet är. I övriga delar gäller policyn även den hanteringen.

RFSU Uppsala säljer inte ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa fall administreras utskick av personuppgiftsbiträden och då ställer vi krav på dessa leverantörer att inte lämna ut personuppgifterna till obehörig tredje part.

Cookies

RFSU lagrar cookies av våra användare. Vi gör det för att öka användarvänligheten av vår webbplats och göra upplevelsen bättre för våra besökare.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta RFSU webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktioner på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Rättslig grund

Samtycke

Genom att du fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till RFSU Uppsala, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Avtal

Vissa av våra tjänster innebär att vi upprättar ett avtal mellan dig och RFSU Uppsala. Det ingår då i avtalet att RFSU Uppsala hanterar dina personuppgifter för att RFSU Uppsala ska kunna fullgöra vår del av avtalet. Du kan då inte välja bort hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt att begära information, rätt till rättelse

Vill du veta hur RFSU Uppsala behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per kalenderår. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos RFSU Uppsala och att få uppgifter rättade. Om du är missnöjd med hur RFSU Uppsala behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till uppsala@rfsu.se.

Du kan anmäla RFSU Uppsala till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.