Till sidans huvudinnehåll

Rapport 2018: Sex är politik - men var är pengarna?

Nu släpper RFSU den femte upplagan av rapporten "Sex är politik – men var är pengarna?" som i år täcker perioden 2015–2017.

Rapporten slår fast att det råder en global kris i finansiering till SRHR i låg- och medelinkomstländer. Den visar också att det svenska biståndet till SRHR i absoluta siffror ökat under 2015–2017. Men när man tittar på SRHR-biståndet som andel av det totala svenska biståndet har inte mycket hänt det senaste decenniet. Med undantag av 2012 och 2015 har andelen legat på omkring 6 procent. Där hamnar också prognosen för 2017.

Samtidigt har de svenska politiska SRHR-utfästelserna intensifierats, inte minst genom den feministiska utrikespolitiken och Sveriges engagemang i She Decides – rörelsen: ett globalt initiativ för alla flickors och kvinnors rätt till sina kroppar.

Prognosen för Sveriges totala bistånd 2019–2020 är historiskt hög. Mot bakgrund av den globala krisen i finansiering till SRHR och Sveriges unika roll i frågan, menar RFSU att den svenska regeringen bör använda detta utrymme till att öka finansieringen till SRHR.

Ladda ner rapporten

Om rapportserien Sex är politik

Syftet med "Sex är politik" –rapporterna är att synliggöra om och hur svenska politiska åtaganden faktiskt blir till verkliga satsningar och att belysa olika globala aspekter av finansiering till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. RFSU hoppas att rapporten ska fungera som ett underlag för dialog mellan olika svenska aktörer om den nuvarande globala krisen i finansiering till SRHR – och om hur dessa utmaningar bäst kan bemötas.