Till sidans huvudinnehåll

Rapport 2011: Sex är politik

Stödet till SRHR minskar i svenskt bistånd. RFSU kräver att regeringen lever upp till sina åtaganden och trenden vänds.

RFSU har för andra året i rad granskat hur stor del av biståndet som går till att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Rapporten bygger på Sveriges officiella statistik som rapporteras in till OECD-DAC och täcker perioden 2006-2010.

Siffrorna visar en tydlig negativ trend. Det svenska biståndet till SRHR har minskat med nära 356 miljoner kronor mellan 2006 - 2010. Det motsvarar en nedgång med knappt två procent, från 8,2 procent 2006 till 6,3 procent 2010 av det totala biståndet.

Minskningen sker under en period då SRHR varit politiskt prioriterat i svenskt bistånd och Sverige i förhandlingar i FN och EU ofta tagit ställning för individers rätt till att bestämma över sin kropp och sexualitet. Det är bra att Sverige vågar vara modig i politiska förhandlingar och har tydliga policydokument men minskade anslag underminerar trovärdigheten för den politiska dialogen kring dessa viktiga frågor.

RFSU:s granskning visar också att systemen för rapportering är bristfälliga. Det är svårt att få fram en heltäckande bild över finansieringen till SRHR och det saknas transparens över vad som görs kring sexuella och reproduktiva rättigheter inom stödet för mänskliga rättigheter och jämställdhet.

RFSU vill att:

  • Minst 10 procent av utvecklingssamarbetet går till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Finansiella prioriteringar och ökningen till minst 10 procent fokuserar på de områden där Sverige kan göra mest skillnad, som att öka tillgång till preventivmedel (särskilt för unga människor), säkra och lagliga aborter, sexualundervisning, hiv-prevention och arbetet med att stärka hbt-personers rättigheter. Det är särskilt viktigt nu i slutspurten inför 2015.
  • Utrikesdepartementet och Sida förbättrar sina system för att kunna följa hur mycket och till vad SRHR-biståndet går.

Ladda ner rapporten

Sex är politik - men var är pengarna? (pdf)

Om rapportserien Sex är politik

Syftet med "Sex är politik" –rapporterna är att synliggöra om och hur svenska politiska åtaganden faktiskt blir till verkliga satsningar och att belysa olika globala aspekter av finansiering till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. RFSU hoppas att rapporten ska fungera som ett underlag för dialog mellan olika svenska aktörer om den nuvarande globala krisen i finansiering till SRHR – och om hur dessa utmaningar bäst kan bemötas.