Till sidans huvudinnehåll

Rapport 2010: Sex är politik – men var är pengarna?

Minskat svenskt bistånd till mödravård och sexuell hälsa.

Sverige är bra på att stå upp för SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i politiska sammanhang. I FN leder Sverige tillsammans med några få andra länder arbetet med att säkerställa att människors rätt till sin egen kropp och sexualitet erkänns i texter och resolutioner. Det är ingen lätt kamp. Motståndet är stort. SRHR är en högpolitisk fråga inom EU och i FN.

RFSU kräver att minst 10 procent av det svenska biståndet ska gå till SRHR. Men hur ser den faktiska prioriteringen ut i pengar? När regeringen säger att de vill prioritera MDG 5 inför FN:s toppmöte om millenniemål, vad betyder det i reell finansiering? Finns det ett finansiellt tryck bakom orden? Med rapporten Sex är politik – men var är pengarna ville RFSU ta reda på hur mycket och vad som finansieras.

Globalt sett fattas det idag sex miljarder US dollar i biståndsmedel till området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dessutom måste nivån på det globala biståndet till SRHR mer än fördubblas fram till 2015 för att de mål som sattes upp på FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 ska nås. Bara biståndet till enbart preventivmedel och kunskap om hur man skyddar sig mot oönskade graviditeter behöver fyrdubblas till 2015.

Sveriges regering har prioriterat SRHR sedan 2004. I förhandlingar i FN och EU tar Sverige ofta ställning för individers rätt till att bestämma över sin kropp och sexualitet. Det är bra att Sverige vågar vara modig i politiska förhandlingar. Men mellan 2006 och 2008 minskade det svenska biståndet till SRHR med 130 miljoner. Samtidigt har den totala biståndsvolymen ökat vilket innebär att pro- centandelen har minskat från 8 till 7 procent under samma period. De finansiella prioriteringarna stämmer alltså inte överens med vad som sägs politiskt.

Ladda ner rapporten

2010: Sex är politik – men var är pengarna? (pdf)

Om rapportserien Sex är politik

Syftet med "Sex är politik" –rapporterna är att synliggöra om och hur svenska politiska åtaganden faktiskt blir till verkliga satsningar och att belysa olika globala aspekter av finansiering till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. RFSU hoppas att rapporten ska fungera som ett underlag för dialog mellan olika svenska aktörer om den nuvarande globala krisen i finansiering till SRHR – och om hur dessa utmaningar bäst kan bemötas.