Till sidans huvudinnehåll

Rapport 2013: Sex är politik - men var är pengarna?

Detta är RFSU:s tredje rapport som granskar UD:s och Sidas bistånd till SRHR. RFSU vill att minst 10 procent av det svenska biståndet ska gå till SRHR. Denna rapport är ett sätt att följa upp huruvida UD och Sida når detta mål, och i så fall när.

Totalt uppgick det svenska biståndet till SRHR till 2,7 miljarder år 2012. Detta inkluderar bistånd till hiv och aids, delar av mer generellt stöd till hälsa och utbildning, hbt-personers rättigheter samt stöd till reproduktiv hälsa och rättigheter, exempelvis mödrahälsovård, säkra aborter och preventivmedel.

RFSU:s tidigare rapporter redovisade en minskning av stödet till SRHR från 2006. År 2010 når nivån sin lägsta punkt i absoluta tal under hela mätperioden. I årets rapport kan vi redovisa ett trendbrott från och med år 2011. Mellan 2011 och 2012 sker en ökning med 24 procent, vilket innebär drygt 640 miljoner.

Andelen SRHR i procent av den totala biståndsbudgeten ökar dock inte förrän 2012 eftersom den totala biståndsbudgeten under 2011 ökar mer än SRHR i absoluta tal. Trots att stödet till SRHR 2012 ligger på sin högsta nivå under den mätbara perioden når andelen på 7,6 procent inte riktigt upp i 2006 års nivå på 8 procent.

Ladda ner rapporten

2013: Sex är politik - men var är pengarna? (pdf)

Om rapportserien Sex är politik

Syftet med "Sex är politik" –rapporterna är att synliggöra om och hur svenska politiska åtaganden faktiskt blir till verkliga satsningar och att belysa olika globala aspekter av finansiering till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. RFSU hoppas att rapporten ska fungera som ett underlag för dialog mellan olika svenska aktörer om den nuvarande globala krisen i finansiering till SRHR – och om hur dessa utmaningar bäst kan bemötas.