Till sidans huvudinnehåll

”Naturlig familjeplanering” och fertilitetsförståelse

Att använda så kallad ”naturlig familjeplanering” som preventivmetod innebär att du bara har oskyddat slidsamlag de dagar i menscykeln då risken för befruktning är liten.

Den här metoden, eller metoderna, går under flera namn: fertilitetsförståelse, säkra perioder, rytm-metoden, eller Justisse- eller Billingsmetoden. Det är en osäker metod, eftersom det är svårt att veta exakt när du har din ägglossning.

Hur fungerar naturlig familjeplanering?

Om du använder dig av naturlig familjeplanering håller du koll på när du har ägglossning och är fruktsam. Du kan använda dig av metoden för att undvika graviditet genom att bara ha oskyddat slidsamlag de dagar i menscykeln du är som minst fruktsam. Du kan också använda metoden för att öka dina chanser att bli gravid, genom att ha oskyddat samlag på de dagar du är som mest fruktsam.

Naturlig familjeplanering kan förkortas NFP.

Hur effektivt skyddar naturlig familjeplanering?

Naturlig familjeplanering är en mindre effektiv preventivmetod. Det är svårt att veta exakt när du har din ägglossning, eftersom den inte sker på en exakt tid i din menscykel. Ägglossningen sker ungefär fjorton dagar före nästa mens, men även om du har regelbunden mens är det svårt att veta exakt vilken dag ägglossningen kommer.
Om du har oregelbunden mens, eller om du just slutat med p-piller eller något annat hormonellt preventivmedel, är det omöjligt att säga när din nästa ägglossning ska ske.

Hur använder jag mig av naturlig familjeplanering?

När du har ägglossning är du fruktsam och kan bli gravid. Några dagar efter ägglossningen minskar risken att du blir gravid. Den här perioden brukar därför kallas för den ”säkra perioden”. Din säkra period börjar alltså några dagar efter ägglossningen, och slutar fem dagar före nästa ägglossning.

När du räknar hur lång din menscykel är räknar du hur många dagar som går mellan mensens första dag och första dagen på nästa mens. Din ägglossning sker ungefär 14 dagar före din nästa mens, alltså inte en bestämd tid efter din förra mens. Det gör det svårt att veta på förhand exakt när du kommer att ha ägglossning. Spermier kan dessutom överleva upp till en vecka i slidan, så det finns fortfarande en risk att du blir gravid även om du undviker att ha samlag just kring ägglossningen. Om du vill använda NFP som preventivmetod är det alltså viktigt att du är påläst och kommer ihåg att det finns en del osäkerhetsmoment.

Det finns olika sätt att ta reda på när du har dina säkrare perioder. Du kan lära dig att känna igen hur ditt slidsekret ser ut när du har ägglossning. Den här metoden, som går ut på att du studerar ditt slidsekret och hur det förändras under menscykeln, brukar kallas för Billingsmetoden.

Ett annat sätt är genom att mäta din kroppstemperatur. Den brukar nämligen stiga en halv grad efter ägglossningen, på grund av gulkroppshormonet som produceras då.

Metoder som inte bara utgår från ett symtom, utan tittar på flera olika förändringar som sker i din kropp under menscykeln, brukar kallas för symptothermal fertilitetsförståelse. När du använder en sådan metod studerar du din kroppstemperatur, ditt slidsekret och din cervixposition. Din cervixposition kontrollerar du genom att känna på hur livmodertappen känns inne i slidan. En symptothermal metod är till exempel Justisse.

Du kan använda olika hjälpmedel för att hålla koll på din cykel och fertilitet. Det kan du läsa mer om längst ner i den här artikeln, under rubriken ”Hjälpmedel”.

Passar naturlig familjeplanering mig?

Metoden passar bäst för dig som har regelbunden mens och som känner din kropp och din menscykel väl. Du behöver vara påläst om metoden och du behöver kunna läsa av de tecken din kropp ger ifrån sig i olika stadier i menscykeln. För vissa är det lätt att lära känna sin kropp och för andra är det svårare.

Att använda NFP som enda preventivmetod innebär att du bara kan ha samlag ett begränsat antal dagar varje månad. Om du vill kunna ha samlag när och hur du vill är det därför bra att använda en annan preventivmetod som komplement, till exempel kondom femidom eller pessar.

För dig som av någon anledning inte känner dig helt bekväm med andra preventivmedel kan NFP kännas befriande. Det kan också kännas som en stor fördel att din kropp inte påverkas av din preventivmetod. Du slipper till exempel de biverkningar som en del personer kan få av andra preventivmetoder.

Du behöver inte komma ihåg att ta ditt preventivmedel regelbundet, men däremot behöver du alltid ha koll på vilka symtom din kropp visar upp var i din menscykel du är.

Om du tvärtom vill bli gravid kan du använda NFP “bakvänt” och ha sex just när chansen för befruktning är som störst. Det kan kännas positivt att du lär känna din kropp och fertilitet, och att du kan använda förståelsen både för att öka chansen eller minska risken att bli gravid.

Vill du känna dig helt säker på att du inte riskerar att bli gravid är NFP en mindre lämplig metod. Om du väljer att använda NFP behöver du vara medveten om osäkerhetsmomenten och kunna väga riskerna mot fördelarna.

Hjälpmedel

För att kunna mäta din temperatur korrekt behöver du en termometer med två decimaler. En sådan kan du köpa på apotek eller online. De kan kosta från etthundra till några hundra kronor. Ofta står det i produktnamnet eller beskrivningen att de är till för fertilitetskontroll eller familjeplanering. Vanliga febertermometrar är inte lika exakta, så de fungerar alltså inte i det här fallet.

Du kan ta reda på om du har ägglossning genom att ta ett ägglossningstest. De finns att köpa på apotek och online och brukar kosta mellan etthundra och trehundra kronor för ett paket med flera tester i. Testet mäter nivån av hormonet LH i din urin, som är det hormon som stimulerar ägglossningen. Ditt LH stiger ett till tre dygn före ägglossningen. Du tar testet när du kissar på morgonen.

För att enklare hålla koll på din fertilitet och menscykel kan du använda dig av p-appar och p-datorer. De kallas också fertilitetsappar och fertilitetsdatorer.
De flesta p-datorer är baserade på metoden som går ut på att mäta din temperatur. Ofta har de en inbyggd termometer som du kan ta din temp med. Vissa p-datorer har också en sticka som du kan mäta hormonet i din urin med. Du loggar dina resultat i p-datorn, som använder det för att räkna ut när du har ägglossning och kan bli gravid.
P-appar brukar fungera på liknande sätt. Använder du en p-app behöver du skaffa en separat termometer. I en del appar kan du också logga andra symtom och förändringar som du lägger märke till under din menscykel, som till exempel hur dina flytningar ser ut. Om du använder ägglossningstest kan du ofta också logga resultaten från dem i din p-app.
Kom ihåg att det inte går att veta exakt när din ägglossning kommer att ske. Det här gäller även när du använder en app eller en dator som hjälpmedel.

Du kan köpa olika sorters p-datorer på internet. De brukar kosta mellan tretusen och femtusen kronor. P-appar finns där appar finns och varierar i pris. Vissa är gratis, medan andra kräver att du betalar en prenumerationsavgift. Du behöver också köpa en termometer eller urintest separat.

Fördelar och nackdelar med "naturlig familjeplanering"

Fördelar med naturlig familjeplanering

  • Påverkar inte kroppen på något sätt.
  • Gratis (om man inte räknar in kostnader för olika hjälpmedel som p-appar, termometer och annat)
  • Kan upplevas positivt att lära känna sin kropp och fertilitet. 


Nackdelar med naturlig familjeplanering

  • Kräver att du har mycket bra koll på din kropp och menscykel och är väl påläst om metoden.
  • Fungerar inte om du har oregelbunden mens. Även om din mens är regelbunden är det svårt att veta exakt när du har ägglossning.
  • Om du inte använder någon annan preventivmetod kan du bara ha samlag under dina säkrare perioder.
  • Skyddar inte mot könssjukdomar.