Till sidans huvudinnehåll

Inte slut på sexlivet för att ståndet sviktar

Den som har mycket sex som ung, har det även som äldre. Och den som har haft flera partners som ung, lever efter ett liknande relationsmönster även som äldre. Men vad sex är – kan däremot ändras.

Ett aktivt sexliv högre upp i åldrarna ser inte nödvändigt ut som det gör för yngre och medelålders. Kroppen förändras och det påverkar vilka sexuella praktiker som är njutningsfulla.

Att erektionen förändras är inget ovanligt bland äldre män och i kombination med en vanlig uppfattning om samlag som det enda sättet att ha sex på, kan det uppstå problem.

“ Det är många som tycker att det är positivt att män inte längre kan få stånd.”

Linn Sandberg har skrivit en avhandling om maskulinitet, sexualitet och ålder. Den visar att män som har en vidare syn på sex som något mer än samlag, inte upplever erektionssvikt som ett stort problem.
– I den mån man lyckas förhandla om vad sex ska vara, så blir det lättare att känna att man inte förlorat något, säger hon.

Linn Sandberg har djupintervjuat heterosexuella män i åldern 69 till 89 år. Kunskapen hon vill förmedla till äldre handlar om att det är möjligt att utmana normer och idéer om vad sex kan vara för något.
– Jag tycker dels att min forskning är viktig för att se att heterosexuella män har förmågan att hitta andra vägar för njutbart sex. Men det finns en samlagsnorm som blir ganska problematisk för åldrande kroppar. Män känner osäkerhet kring sin erektion. Så för män tycker jag det är viktigt att de får en möjlighet att reflektera kring och kritisera normer om penetration och erektion. Forskning om äldre heterosexuella kvinnor har visat att det är många som tycker att det är positivt att män inte längre kan få stånd, för det öppnar upp för en bredare sexuell repertoar, säger Linn Sandberg.

“Idén om att heterosex ska innehålla samlag kan skapa en psykisk press.”

När kvinnor åldras så blir slemhinnorna i slidan ofta skörare, vilket kan göra samlag smärtsamt och sex till en negativ upplevelse. För män kan idén om att heterosex ska innehålla samlag skapa en psykisk press på dem att få stånd. Att komma bort från den föreställningen menar Linn Sandberg kan ge hälsovinster för både män och kvinnor.

Och nyckeln är att skapa mötesplatser där äldre kan prata om sex.
– Det pågår otroligt mycket aktiviteter i olika pensionärsföreningar och där finns det intresse för att prata om sex. Det tror jag säkert att RFSU-kliniken också ser, att man hör av sig för att man vill prata. Det finns ungdomsmottagningar, så det är väl inte helt omöjligt att tänka sig att man kan skapa samtalsplatser även för äldre, säger Linn Sandberg.