Till sidans huvudinnehåll
Hans Olsson står med armarna i kors och tittar in i kameran.
Hans Olsson är sakkunnig inom sexualundervisning på RFSU:s förbundskansli.

Äntligen får lärare utbildning i sex och relationer!

I början av september kom äntligen ett beslut från regeringen som RFSU väntat länge på: Från och med höstens 2021 blir sexualitet och relationer* ett obligatoriskt ämne på alla lärarutbildningar.
– Nu tar jag fram champagnen, det här är värt att fira, säger Hans Olsson, sakkunnig på RFSU:s förbundskansli.

Det är kanske inte så märkligt att han ser det som att ett personligt mål uppnåtts. Ett av skälen till att han anställdes hos RFSU för 20 år sedan var nämligen att utveckla vårt arbete med skolans sex- och samlevnadsundervisning samt jobba för att lärarna ska få utbildning i ämnet.
– Det är faktiskt absurt att ett kunskapsämne som varit obligatoriskt i skolan sedan 1955 inte berörts i lärarutbildningarna. För att stärka kvaliteten i undervisning måste man utbilda lärarna! Det är något även Unesco tar upp i sina rekommendationer.

“RFSU vill att det skapas en utbildning inom lärarutbildningarna som liksom andra utbildningar baseras på en vetenskaplig grund. På så vis slipper vi det slumpmässiga som i dag styr sex- och samlevnadsundervisningen och ämnet får den självklara status det borde ha.”
Från RFSU:s politiska krav 2004.

Även om RFSU har varit en starkt drivande aktör bakom det här beslutet är givetvis inte Hans ensam bakom allt arbete som lagts ner. Såväl RFSU:s olika ordföranden genom åren som kollegorna har engagerat sig i frågan. En av alla kollegorna vid Hans sida är Andreas Berglöf, sexualpolitiskt sakkunnig som arbetat mycket med politikerkontakter.
– Han har varit otroligt viktig för kontakterna med politikerna, men också till exempel med lärarförbunden. Jag har stått för sakkunskap och innehåll, han för kontakter och påverkan.

Nu blir kvaliteten i undervisningen jämnare

Varför har då den här frågan varit så viktig för RFSU? Jo, Hans berättar att om alla lärare får sex och relationer som en del i sin grundutbildning så blir kvaliteten i undervisning över landet och mellan skolorna jämnare.
– Idag påverkas undervisningen för mycket av enskilda lärares uppfattning och intresse. Tack vare lärarutbildningen får de en gemensam förståelse för ämnet, vad som ska ingå och hur undervisningen ska bedrivas.

Porrdebatten inte anledning till beslutet

Det kan vara lätt att tro att den senaste mediedebatten om ungas porrkonsumtion ligger bakom regeringens beslut. Men Hans påminner om att frågan om lärarutbildningen togs upp redan i januariöverenskommelsen från 2018. Han menar att det snarare är de senaste årens samhällsdebatt om sexuellt våld och trakasserier, kön, genus och diskrimineringsfrågor som tydliggjort behovet av att undervisningen behöver stärkas. En annan orsak är Skolinspektionens granskning av sexualundervisningen som gjordes häromåret.
– Den visade att variationen i kvaliteten i undervisningen var stor och att lärarna upplevde svårigheter att diskutera och leda samtal om bland annat normer om kön och om hbtq.

RFSU vill se en främjande syn på sex

Nästa steg är att landets lärosäten bestämmer hur lärarnas utbildning ska se ut. RFSU vill att det ingår dels en generell kunskap om barns och ungas sexualitet, dels kunskap om hur en bra undervisning bör läggas upp. Vi vill också ha in ett normkritiskt förhållningssätt och en öppen och främjande syn på ämnet.
– Nu gäller det att lärarutbildningarna stärker sin kompetens för att kunna ge lärarstudenterna en bra utbildning. Vi föreslår därför att man inrättar ett didaktiskt centrum för sexualundervisning som kan samla forskning och kunskap och ge fortbildning till lärarna, säger Hans Olsson.

*= I nuläget heter ämnet Sex och samlevnad, men enligt ett förslag från Skolverket kommer det byta namn till Sexualitet och relationer, något som RFSU ställer sig bakom.

Text: Ulrika Hammar