Till sidans huvudinnehåll

Barnvagnsmarschen 2020 hyllar barnmorskan – Ingen ska behöva föda barn ensam!

RFSU:s årliga barnvagnsmarsch har på grund av pandemin fått ett nytt unikt format och vi kommer att marschera längre än någonsin! Mellan den 22-27 oktober pågår en kampanj och en mängd barnvagnspromenader kommer att fylla Sveriges karta från norr till söder. I år, då WHO utropat året till Barnmorskans år, marscherar vi för fler utbildade barnmorskor i världen och för att Sverige ska göra ännu mer för att ingen ska behöva föda barn ensam.

– I år bjuder vi på ett nytt peppigt och corona-anpassat upplägg. Det nya är att alla får sin alldeles egna barnvagnsmarsch, så att vi undviker att samlas i stora grupper, säger Emma Guntner projektledare på RFSU.

Varje år föder miljontals kvinnor barn i ensamhet och utan hjälp. För många av dem blir det det sista de gör. Mödradödligheten är en tyst katastrof över hela världen som varje år skördar hundratusentals människoliv. Men detta går att förändra. Faktum är att 2 av 3 dödsfall bland gravida och nyförlösta mammor skulle kunna förhindras om det fanns fler utbildade barnmorskor. Men arbetet måste skyndas på. RFSU:s årliga marsch mot mödradödlighet i världen kommer i år att sätta fokus på barnmorskan.

– Genom sitt åtagande med Agenda 2030 har världens ledare har bestämt att mödradödligheten ska stoppas tills dess. För att det ska kunna genomföras behövs ytterligare 9 miljoner utbildade barnmorskor. Mycket görs redan men mer kan göras. Sveriges regering kan visa vägen. Barnmorskor räddar liv, säger Hans Linde RFSU:s förbundsordförande.

I år arrangeras Barnvagnsmarschen också tillsammans med organisationerna Svenska Afghanistankommitten (SAK), Läkare i Världen, Läkare Utan Gränser och Svenska Barnmorskeförbundet.

– Vi ser hur förändring i ett av världens fattigaste länder ofta börjar med en barnmorska. Svenska Afghanistankommittén verkar för att öka tillgången till mödravård genom att utbilda barnmorskor och jag har själv också sett hur betydelsefull chansen till utbildning är för barnmorskestudenterna. I Afghanistan har fler verksamma barnmorskor bidragit till att mödradödligheten har minskat. Mycket återstår dock innan alla kvinnor i landet kan föda barn i säkerhet. Det kommer vi att fortsätta arbeta för, säger Anna Ek, Sverigechef för Svenska Afghanistankommittén

– Det finns många orsaker till att Sverige har en av världens lägsta mor/barnadödlighet. En orsak är att vi har en väl utbyggd mödrahälsovård och duktiga barnmorskor i samband med förlossningen. För oss är detta en självklarhet, medan det i stora delar av världen saknas barnmorskor. Genom att satsa på fler och välutbildade barnmorskor i alla länder, så skulle många liv kunna räddas, säger Thomas Avén, Ordförande Läkare i Världen Sverige.

– Jag mötte en kvinna i öknen i Etiopien. Hon var nyförlöst och blödde så mycket att hennes liv stod på spel. Jag tryckte min hand på hennes livmoder för att få ut blodet. Det gjorde att livmodern kunde dra ihop sig och den nyblivna mamman återhämtade sig snabbt. Ibland behövs det bara två händer och kunskap för att rädda en födande kvinnas hälsa och liv. Under min tid i Etiopien utbildade jag de lokala sjuksköterskorna för att de skulle kunna bistå kvinnor innan, under och efter förlossningen. Men världen behöver nio miljoner fler utbildade barnmorskor som finns vid kvinnornas sida när läget blir akut, berättar barnmorskan Lena Granqvist från Läkare Utan Gränser.

- Utbildade barnmorskor var den enskilt viktigaste faktorn när mödradödligheten halverades i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Trots den kunskapen är det långt ifrån självklart att kvinnor i världen får föda barn i trygghet med en utbildad barnmorska vid sin sida. Det krävs krafttag av världens ledare för att minska mödradödligheten. Kunskap om vad som krävs finns men viljan måste öka betydligt, Eva Nordlund, Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Fakta om mödradödlighet och barnmorskans betydelse

Varannan minut dör en människa för att hon blivit gravid. Värst drabbade är kvinnor som lever i fattigdom eller i områden drabbade av en humanitär kris. För varje kvinna som dör är det mellan 20 och 30 kvinnor som får skador, infektioner eller drabbas av handikapp. De som drabbas hårdast är de som lever i fattigdom och den absoluta majoriteten bor i låg- och medelinkomstländer. De har minst tillgång till preventivmedel och säkra aborter. Varje år föder miljontals kvinnor barn utan någon hjälp av en närvarande barnmorska eller annan vårdgivare. Gravida kvinnor som inte får mödrahälsovård löper tre gånger större risk att dö av komplikationer än de som går på regelbundna kontroller.

Utvecklingen går åt rätt håll. 2018 beräknas drygt 80% av världens födande haft vårdpersonal med sig vid förlossningen. I södra Afrika är det fortfarande hela 40% som föder utan vårdpersonal. Utbildade barnmorskor beräknas kunna förhindra över 80% av alla dödsfall, men vårdbristen är fortfarande stor. Världshälsoorganisationen räknar att det behövs ytterligare 9 miljoner utbildade barnmorskor och sjuksköterskor för att kunna stoppa mödradödligheten till 2030. Världens ledare har genom sitt åtagande med Agenda 2030 lovat att stoppa mödradödligheten till 2030, men utvecklingen går alldeles för långsamt. WHO har därför utlyst 2020 till barnmorskans år.Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Kontaktuppgifter


RFSU

Matilda Ström, pressansvarig RFSU
Mobil: 076-160 33 07
Mejl: matilda.strom@rfsu.se

Svenska Afghanistankommittén

Johanna Palmström, Vik. pressekreterare
Mobil: +46 703 98 09 69
Mejl: johanna.palmstrom@sak.se

Läkare utan gränser/Médecins Sans Frontières (MSF)

Sonja Leister, Pressekreterare / Press officer
Mobil: + 46 70 833 77 40 (no sms)

Läkare i Världen

Hannah Laustiola, Kommunikationsansvarig
Mobil: +46 739 27 97 67
Mejl: hannah.laustiola@lakareivarlden.se

Svenska Barnmorskeförbundet

Eva Nordlund, Ordförande SBF
Mobil: 073-5618349
Mejl: eva.nordlund@barnmorskeforbundet.se